DỰ ÁN BẾN CẢNG THAN ONAHAMA

DỰ ÁN BẾN CẢNG THAN ONAHAMA

Hàng hóa: Kết cấu thép
Tuyến đường: Cảng xếp hàng: Hải Phòng, Doosan Qung Quất Cảng dỡ hàng: Onahama
Khối lượng hàng hóa: 50000FRT trên 7 chuyến tàu
Phạm vi công việc: Xếp hàng tại cảng, giám sát/điều phối xếp hàng, chằng buộc chèn lót hàng hóa, đại lý tàu