Kho bãi

SME Logistics cung cấp dịch vụ kho bãi sẽ đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng.

SME Logistics có khả năng cung cấp các cơ sở kho vận ở khắp các tỉnh trọng điểm của Việt Nam. Kho hàng của chúng tôi là một trong những nơi an toàn nhất để gửi hàng hoá của bạn.

Có hai lý do cơ bản cho việc này: Để đảm bảo an ninh, các kho được trang bị các thiết bị cảnh báo trộm và báo cháy được theo dõi bởi các nhân viên bảo vệ suốt ngày đêm. Đối với vệ sinh, ngoài các tiêu chuẩn vệ sinh thông thường, chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng các chứng chỉ đảm bảo việc kiểm tra liên tục do các công ty chuyên môn thực hiện. Tất cả hàng hóa đều được bảo vệ theo tính chất hàng hóa và yêu cầu của chủ hàng đảm bảo chất lượng  trong suốt thời gian lưu kho.

Hệ thống kho bãi và phân phối rộng khắp của SME sẽ chọn, đóng gói, lưu giữ và phân phối các lô hàng ở bất kỳ đâu trong khu vực bằng các phương thức vận tải hiệu quả. 

Dịch vụ kho bãi của chúng tôi bao gồm:
  • Lưu kho ngắn hạn và dài hạn
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Dán nhãn và đóng gói hàng hóa
  • Khử trùng và kiểm soát dịch bệnh
  • Dịch vụ đóng gói và đóng thùng
  • Phân phối hàng hóa
  • Báo cáo xuất nhập hàng hóa