Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng

Chúng tôi tin rằng sự minh bạch trong giao tiếp với khách hàng là chìa khóa thiết yếu dẫn tới thành công của các dự án mà SME Logistics đã thực hiện. 

Quá trình thực hiện một dự án  vận tải hàng siêu trường, siêu trọng cần được tính toán kỹ lưỡng và lập kế hoạch cẩn thận. Các kỹ sư dự án của chúng tôi phát triển giải pháp tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất cho các dự án. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị dự án của chúng tôi luôn có sự tư vấn chặt chẽ với khách hàng, bao gồm các vấn đề liên quan tới kiểm soát an toàn và các yêu cầu kỹ thuật của họ. Giám sát chặt chẽ và lập kế hoạch tại hiện trường trong khi tiến hành các dự án cũng cực kỳ quan trọng và người quản lý dự án tận tâm của chúng tôi sẽ túc trực 24/7 để kiểm soát và điều phối tất cả các vấn đề liên quan tới and toàn và đảm bảo tiến độ dự án. 

Chúng tôi tin rằng sự minh bạch trong giao tiếp với khách hàng là chìa khóa thiết yếu dẫn tới thành công của các dự án mà SME Logistics đã thực hiện. 

Dịch vụ vận tải hàng siêu trường, siêu trọng bao gồm:
  • Tiến hành nghiên cứu vận tải và vận chuyển đường bộ
  • Soạn thảo bản vẽ hướng dẫn 
  • Giấy phép giao thông đường bộ và đường sông
  • Khảo sát kỹ thuật
  • Quản lý rủi ro và mua bảo hiểm 
  • Mua sắm thiết bị chuyên dụng cho các dự án cụ thể