Dịch vụ

Được thành lập vào năm 2006, giải pháp logistics hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển qua lại với Việt Nam và các khu vực trên thế giới.
 

Được thành lập vào năm 2006, SME Logistics là một trong những công ty hàng đầu về vận chuyển hàng hóa quốc tế, vận tải hàng dự án và đại lí tàu biển, cùng các giải pháp logistics hiệu quả giúp tiết kiệm chi phí cho khách hàng có nhu cầu vận chuyển qua lại với Việt Nam và khu vực trên thế giới. Công ty Cổ phần Tiếp vận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam và Liên đoàn các hiệp hội Giao nhận Kho vận Quốc tế.

Tại SME, chúng tôi cung cấp mọi dịch vụ xuất nhập khẩu bạn cần, cụ thể như sau: