Vận chuyển đường bộ

Dịch vụ vận tải đường bộ của chúng tôi kết nối các khu công nghiệp với hệ thống các cảng biển, sân bay, cửa khẩu

Dịch vụ vận tải đường bộ của chúng tôi kết nối các khu công nghiệp với hệ thống các cảng biển, sân bay, cửa khẩu thành một chuỗi vận tải liên hoàn cộng với các dịch vụ khai báo hải quan đi kèm giúp khách hàng có được sự phục vụ nhanh nhất, thuận tiện nhất với chi phí hợp lý và hiệu quả nhất.

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ của chúng tôi bao gồm:
  • Vận chuyển hàng nguyên chuyến FTL, và hàng lẻ LTL 
  • Dịch vụ khai báo hải quan 
  • Vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng và hàng dự án
  • Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm và hàng dễ hư hỏng
  • Vận chuyển hàng gia dụng và đồ dùng cá nhân 
  • Hợp đồng logistic, mua hàng và phân phối
  • Theo dõi hành trình bằng hệ thống GPS
  • Vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới