Kê khai hải quan

SME Logistics được đánh giá là một trong những công ty có dịch vụ hải quan hàng đầu tại Việt Nam.

Trên thị trường toàn cầu, sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu sản xuất và giao hàng đã đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn đối với các đại lý Hải quan trong việc cung cấp dịch vụ hải quan chuyên nghiệp.

SME Logistics được đánh giá là một trong những công ty có dịch vụ hải quan hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi đã tích cực thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan của chính quyền. Do đó, vị thế khác biệt này mang lại những cơ hội tuyệt vời khi xử lý các lô hàng khó và khả năng thích nghi nhanh với những thủ tục hành chính ở Việt Nam.

Mặc dù tốc độ vận chuyển lô hàng có thể nhanh và đã được tối ưu, tuy nhiên các yêu cầu về thủ tục hải quan và chứng từ phức tạp vẫn có thể dẫn đến sự chậm trễ vô thời hạn, khiến người nhận hàng phải trả một khoản phí lưu kho vô cùng lớn. 


Đội ngũ của SME Logistics được đào tạo một cách chuyên nghiệp và toàn diện để hiểu rõ mức độ phức tạp của các thủ tục hải quan trong từng lĩnh vực. Chúng tôi luôn chủ động và có trách nhiệm về việc chuẩn bị các chứng từ chính xác và đúng lúc nhất để tránh sự chậm trễ và các chi phí tốn kém khác cho khách hàng.

Các dịch vụ Hải quan của chúng tôi bao gồm: 
 • Dịch vụ thông quan hàng hóa
 • Xác định trị giá khai báo hải quan hàng hóa 
 • Khai báo thuế quan và thuế nhập khẩu
 • Phân loại mã HS Code
 • Phân loại hàng hoá
 • Khảo sát hải quan 
 • Chuẩn bị giấy phép xuất nhập khẩu cho hàng hoá bị kiểm soát
 • Tư vấn hồ sơ xuất nhập khẩu 
 • Chi trả hộ thuế và phí
 • Thủ tục tạm nhập/tái xuất 
 • Thủ tục xuất nhập khẩu 
 • Dịch vụ tư vấn, quyết toán thuế và các thủ tục liên quan đến hải quan.
 • Dịch vụ lưu kho ngoại quan
 • Xử lý thủ tục hải quan hàng quá cảnh