Dự Án Recovery Max Modules for DOS BOCAS REFINERY

Dự Án Recovery Max Modules for DOS BOCAS REFINERY

Hàng hoá:
Recovery Modules & Accessories
Tuyến đường:
Pick up - Vung Tau, Vietnam
Port of loading - Ho Chi Minh port, Vietnam
Khối lượng:
20 packages/6500 cbm
Module 1: LWH – 1695cm*1089cm*970cm
Module 2: LWH – 1000cm*705cm*965cm
Phạm vi công việc:
FCA at fabrication to POL