SMELOGISTICS

Được thành lập năm 2006, Công ty Cổ phần Tiếp vận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (SME HOLDING Logistics) là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, Hiệp hội Giao nhận Kho vận Việt Nam và Liên đoàn các hiệp hội Giao nhận Kho vận Quốc tế.

Về SME


12 +

Văn phòng, chi nhánh khắp Việt Nam

300 +

Đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực logisticsc

50 +

Quốc gia

DIRECT TO EVERY DIRECTION

Dịch vụ

SME cung cấp dịch vụ toàn diện

Dự án

Chuyên gia trong các dự án

Xuyên biên giới

Dịch vụ xuyên quốc gia