Trang Chủ > Cập nhật chính sách > Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Hiện nay, Việt Nam đang trở thành điểm nóng về thu hút vốn FDI từ các quốc gia trên thế giới. Cùng với sự mở rộng không ngừng của các doanh nghiệp FDI, nhu cầu nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng từ công ty mẹ và các quốc gia cũng không ngừng gia tăng. Tuy nhiên, việc không nắm rõ về thủ tục nhập khẩu đối với loại mặt hàng này khiến cho nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Có những tiêu chí nào để đánh giá chất lượng dây chuyền? Hồ sơ cần lưu ý những điểm gì? Để giúp cho quý doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về thủ tục nhập khẩu, SME Logistics xin được tư vấn như sau.

Tiêu chí nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

  1. Được sản xuất theo tiêu chuẩn:
  2. Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;
  3. Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) liên quan đến dây chuyền công nghệ nhập khẩu, thì dây chuyền công nghệ phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
  4. Công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất còn lại phải đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế.
  5. Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.
  6. Công nghệ của dây chuyền công nghệ không thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.
  7. Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD).

Hồ sơ nhập khẩu

Về thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu căn cứ theo Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg như sau:

  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khẩu;
  2. Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 11 Quyết định này. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 Quyết định này.

Như vậy, việc nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phải có văn bản giám định được cấp bởi tổ chức giám định. Việc này có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp vì không biết cơ quan nào đủ điều kiện, và vấn đề bất đồng ngôn ngữ khiến cho việc xin chứng thư giám định từ tổ chức giám định nước ngoài gặp khó khăn. Với kinh nghiệm nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và đội ngũ nhân viên am hiểu thủ tục hải quan và vận chuyển, SME Logistics tự tin có thể giúp quý doanh nghiệp nhập khẩu loại mặt hàng này giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí. Ngoài ra chúng tôi cũng tư vấn về việc vận chuyển, chọn cảng nhập về,đóng gói hàng hóa để đảm bảo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi nhập khẩu mặt hàng này.

Gọi điện thoại