Trang Chủ > Kho bãi

Kho bãi

Kho bãi


SME Logistics cung cấp dịch vụ kho bãi sẽ đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng. Quý khách sẽ được hưởng lợi từ một chiến lược linh hoạt, hoạt động hiệu quả, quản lý hàng tồn kho và dịch vụ khách hàng tốt hơn. Từ kho container cho tới loại kho chuyên dụng/ kho thuê theo hợp đồng từ gom hàng và chuyển hàng qua biên giới, kho của SME Logistics được đặt tại các cảng chính của Việt Nam

SME cung cấp các dịch vụ toàn diện:

»  Các dịch vụ về lấy hàng, đóng hàng và các dịch vụ khác

» Gom hàng và dỡ hàng

» Dich vụ chuyển tải hàng tại biên giới

» Kho ngoại quan

» Nhãn hải quan

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện

Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

Gọi điện thoại