Trang Chủ > Xuyên biên giới

Xuyên biên giới


Văn phòng Vũng Áng được thành lập năm 2013 với kinh niệm gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Hiện nay đang là đối tác chiến lược và lâu dài của Cảng Quốc tế Lào Việt và 1 số khách hàng lớn tại khu vực.

– Hiện tại đang cung cấp các dịch vụ tại Cảng Vũng Áng như: Vận chuyển, Kho bãi ngoại quan, Khai báo hải quan, Đại lý tàu biển… của các loại mặt hàng Quá Cảnh của Lào như Quặng sắt, Kali, Quặng vàng, Bột giấy, Thiết bị .. và các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam như Đá xây dựng, Cọc bê tông,…

– Làm việc với SME sẽ được các bên liên quan tạo điều kiện như: Cảng Vũng Áng, Cảng vụ, Biên phòng, Hải quan, Kiểm dịch….

Cụ thể:

  1. Vận chuyển, Khai báo hải quan, Xếp dỡ, Kho bãi hàng cho Quặng sắt Lào Quá Cảnh tại Cửa khẩu Chalo và Cảng Vũng Áng.

Khối lượng: 60.000 mt / tháng

Transport, Customs clearance, Loading and Unloading, Stocpile for LAOS Transit IRON ORE at Chalo Border and Vung Ang Port.

  1. Khai báo hải quan cho hàng Kali Lào Quá Cảng tại Cửa khẩu Chalo và Cảng Vũng Áng.

Khối lượng: 30.000 mt/ tháng

Customs clearance for LAOS Transit KALI at Chalo Border and Vung Ang Port.

  1. Vận chuyển, Khai báo hải quan hàng Than Quá Cảnh Lào tại Cảng Vũng Áng và Cửa khẩu Chalo.

Khối lượng: 10.000 mt/ tháng

Transport, Customs clearance, for LAOS Transit COAL at Vung Ang Port and Chalo Border.

  1. Vận chuyển, Khai báo hải quan hàng Bột Giấy tại Cảng Vũng Áng và Cửa khẩu Lao Bảo.

Transport, Customs clearance, for Wood Pulp at Vung Ang Port and Lao Bao Border.

Khối lượng: 20.000 mt/ tháng

  1. Vận chuyển, Khai báo hải quan hàng Thiết bị tại Cảng Vũng Áng và Cửa khẩu Lao Bảo.

Khối lượng: 10.000 CBM/ tháng

Transport, Customs clearance, for Equipment at Vung Ang Port and Lao Bao Border.

  1. Đại lý tàu biển cho các tàu chở hàng Quặng sắt, Kali, Quặng Vàng, Thiết bị, Bột giấy, Đá dăm….

Khối lượng: 8-10 tàu/ tháng.

Shipping Agency for vessel of cargo: Iron Ore, Kali, Gold Concentrate, Equipment, Wood Pulp, Stone…

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện

Chúng tôi ở đây và sẵn sàng giúp bạn đạt được nhu cầu kinh doanh của mình. Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay.

Gọi điện thoại