SMP 09

Trở Lại

Trang thiết bị :

Victoria 04

Lộ Trình :

POL: PTSC Supply base POD: PTSC Nghi Son, Thanh Hoa Term: Fio

Khối lượng hàng hóa :

Quantity: 3414 PKGS Weight: 1.231.787 kgs

Phạm vi công việc :

Gọi điện thoại