SAIGON SHIPYARD

Trở Lại

Trang thiết bị :

Commodity: Offshore machinery

Lộ Trình :

POL: Port of Tyne (UK), Houston (USA) POD: Ho Chi Minh Port

Khối lượng hàng hóa :

Volume: 22 packages (3.340,726 CBM2)

Phạm vi công việc :

Gọi điện thoại