Hà nam nhân dân quản lý dự án cộng đồng

Trở Lại

Trang thiết bị :

Máy móc thiết bị

Lộ Trình :

Nơi nhận: Antwerp, Bỉ Cảng bốc hàng: Antwerp, Belgium Cảng dỡ hàng: Hải Phòng, Việt Nam Địa điểm giao hàng: Hà Nam, Việt Nam

Khối lượng hàng hóa :

Dự án 1 (Dự án Xử lý chất thải rắn): Khối lượng: 35 X 40’HC & 07 X 40’FL & 1 xe tải đặc biệt được vận chuyển bằng tàu Break Bulk. Dự án thứ 2 (Dự án xử lý nước): Thể tích: 115 X 20’DC / 40’DC / 40’HC

Phạm vi công việc :

Cổng đến cửa

Gọi điện thoại