Dự án VIETTEL GLOBAL

Trở Lại

Trang thiết bị :

Shipments: Concrete Poles

Lộ Trình :

POL: Ben Nghe Port, Ho Chi Minh City, Vietnam; POD: Dili, East Timor.

Khối lượng hàng hóa :

Volume: 3000 units, 580 kg / unit

Phạm vi công việc :

Port to port

Gọi điện thoại