Dự án TURRET FOR FSO

Trở Lại

Trang thiết bị :

Turret for FSO vessel and 4 boxes of accessories for the turret

Lộ Trình :

Place of loading: Vung Tau port, Vung Tau, Vietnam Place of unloading: Youlian shipyard, Shenzhen, China

Khối lượng hàng hóa :

Dimension: 12x12x14m Weight: 283.40mT

Phạm vi công việc :

Gọi điện thoại