Dự án PIAGGIO

Trở Lại

Trang thiết bị :

Machine and equipment

Lộ Trình :

Port of loading: Shanghai, China Port of discharge: Hai Phong, Vietnam Place of delivery: Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc city, Vietnam

Khối lượng hàng hóa :

Volume: 140x40’ + 05x40’OT + 08x40’FR OOG

Phạm vi công việc :

Port to door

Gọi điện thoại