Dự án OIL & GAS

Trở Lại

Trang thiết bị :

Commodity: Equipment

Lộ Trình :

Place of receive: Dong Xuyen Industrial Zone, Vung Tau Port of loading: SITV - Phu My, Vietnam Port of discharge: Kemi, Finland

Khối lượng hàng hóa :

Volume: 3 units Weight: 51 tons/unit (576 CBM)

Phạm vi công việc :

Gọi điện thoại