Dự án NFE

Dự án NFE

Hàng hóa: Stack & ducting
Tuyến đường: Phu My port
Khối lượng: 118 packages/3.786cbm 1650cm*420cm*450cm
Phạm vi công việc: Pre-carriage & Port handling