CẨU STS - CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

CẨU STS - CẢNG QUỐC TẾ LONG AN

Hàng hóa
3x Cần cẩu bờ
Tuyến đường
Cảng quốc tế Long An
Khối lượng hàng hóa
L*W*H – 100m*15m*59m – 760 Tấn EA
Phạm vi công việc
Dịch vụ Đại lý tàu biển và Roll Off